Disclaimer

Algemeen

De op deze website getoonde informatie wordt door Van Brederode Arbeid & Gezondheid met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Van Brederode Arbeid & Gezondheid  verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Van Brederode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Van Brederode Arbeid & Gezondheid  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Van Brederode Arbeid & Gezondheid uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van Brederode worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Van Brederode, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Van Brederode Arbeid & Gezondheid .